ON
YOMEDIA
VIDEO

Chọn phát biểu chưa đúng?

Câu 1: Chọn phát biểu chưa đúng:
A. Oxi là phi kim hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.
B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.
C. Oxi không có mùi và vị.
D. Oxi cần thiết cho sự sống.


Câu 2: Đốt cháy 3,1 gam photpho trong bình chứa 5 gam oxi. Sau phản ứng chất nào
còn dư?
A. Oxi.                            B. Photpho.
C. Hai chất vừa hết.                 D. Không xác định được.


Câu 3: Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?
A. 2KMnO 4 ot K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 .
B. CaO + CO 2 → CaCO 3 .
C. 2HgO ot 2Hg + O 2 .
D. Cu(OH) 2 ot CuO + H 2 O.
Câu 4:Dãy gồm các chất khí nặng hơn không khí là
A. CO, CH 4  , NH 3  . B. Cl 2  , CO, H 2  S.
C.O 2 , Cl 2  , H 2  S. D.N 2  , O 2  , Cl 2  .
Câu 5: Rượu etylic( cồn) sôi ở 78,3 0 nước sôi ở 100 0 C. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn
hợp nước có thể dùng cách nào trong số các cách cho dưới đây?
A. Lọc B. Bay hơi
C. Chưng cất ở nhiệt độ khoảng 80 0 D. Không tách được
Câu 6: Từ một nguyên tố hoá học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất ?
A. Chỉ 1 đơn chất B. Chỉ 2 đơn chất
C. Một, hai hay nhiều đơn chất D. Không xác định được
Câu 7: Trong các thí nghiệm sau đây với một chất, thí nghiêm nào có sự biến đổi hoá
học?
A. Hoà tan một ít chất rắn màu trắng vào nước lọc để loại bỏ các chất bẩn không
tan được dung dịch
B. Đun nóng dung dịch, nước chuyển thành hơI, thu được chất rắn ở dạng hạt
màu trắng
C. Mang các hạt chất rắn nghiền được bột màu trắng
D. Nung bột màu trắng này, màu trắng không đổi nhưng thoát ra một chất khí
có thể làm đục nước vôi trong

Câu 8: Cho nhôm (Al tác dụng với axit sunfuaric(H 2 SO 4 ) thu được muối nhôm sunfat (
Al 2 (SO 4 ) 3 ) và khí H 2 . Phương trình phản ứng nào sau đây đã viết đúng?
A. Al + H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2
B. 2Al + H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2
C. Al + 3H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2
D. 2Al + 3H 2 SO 4 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2
Câu 9: Đốt cháy pirit sắt FeS 2 trong khí oxi, phản ứng xảy ra theo phương trình:

FeS 2 + O 2 -> Fe 2 O 3 + SO 2
Sau khi cân bằng hệ số của các chất là phương án nào sau đây?
A. 2, 3, 2, 4 B. 4, 11, 2, 8 C. 4, 12, 2, 6 D. 4, 10, 3, 7
Câu 10: Đốt chấy 3,2g lưu huỳnh trong một bình chứa 1,12 lít khí O 2 ( đktc). Thể tích khi
SO 2 thu được là:
A. 4,48lít B. 2,24 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1