YOMEDIA
ZUNIA12

Viết phương trình điện ly của các chất K2S , Na2HPO4 , Pb(OH)2 , HBrO , HF , HClO4

viết phương trình điện ly của các chất sau : K2S , Na2HPO4 , NaH2PO4 , Pb(OH), HBrO , HF , HClO4 .

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Phân trình điện li:

  a) K2S      →        2K+      +          S2_

  b) Na2HPO4          →    2Na+        +.         HPO42-HPO42-      H+          +             PO43-

  c) NaH2PO4        →        Na+      +          H2PO4-H2PO4-                 H+           +             HPO42-HPO42-                H+        +          PO43-

  d) Pb(OH)2           Pb2+     +          2OH-    :           phân li kiểu bazơH2PbO2                  2H+       +          PbO22-   :           phân li kiểu axit

  e) HBrO            H+    + BrO-

  g) HF              H+     + F-

  h) HClO4  → H+ + ClO4-.

    bởi lê phước lập 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON