ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính thành phần phần trăm của phenol

Cho 7 g hỗn hợp gồm phenol và etanol tác dụng vừa đủ với Kali thì thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc . Tính thành phần phần trăm m?. Cho hỗn hợp trên tác dụng với Br2 dư thì thu được m(g) kết tủa.Tính m

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Ta có 2nH2 = nphenol và etanol = 0,1 (mol)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\\\left(12.6+6+16\right)x+\left(12.2+6+16\right)y=7\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) nphenol = nancol = 0,05 (mol)

  %mphenol = \(\dfrac{0,05.94}{7}\) = 67,14%

  %mancol = \(\dfrac{0,05.46}{7}\) = 32,86%

  Do chỉ có phenol tác dụng với Br2 theo tỉ lệ 1:3 suy ra có 0,05.3 = 0,15 (mol) Br2 phản ứng.

  mBr2 phản ứng là: 24 (g)

    bởi Nguyễn Nhị 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 • Xác định cặp chất phản ứng và viết PTHH:

  a) C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, lần lượt tác dụng với C2H5OH, Na, KOH, HCl, CaCO3

  b) Trùng hợp etilen, stiren, butađien, axit acrylic.

  c) Etan, benzen, toluen, stiren lần lượt tác dụng với Br2, dd HNO3

   

  08/06/2021 |   0 Trả lời

 • Xác định cặp chất phản ứng và viết PTHH:

  a) C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, lần lượt tác dụng với C2H5OH, Na, KOH, HCl, CaCO3

  b) Trùng hợp etilen, stiren, butađien, axit acrylic.

  c) Etan, benzen, toluen, stiren lần lượt tác dụng với Br2, dd HNO3

   

  09/06/2021 |   0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1