YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính khối lượng muối trong Y?

1/Thủy phân hoàn toàn 145,6 g Ca3P2, rồi đốt cháy hoàn toàn có khí thoát ra, cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 mml dung dich Ca(OH)2 23,125% (d= 1,28 g/ml ) thu được kết tủa x và dung dịch Y. Dung dịch Y có khối lượng không đổi so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu là :

A tăng 60,8 g           B giảm 60,8 g             C tăng 104 G          D giảm 104 g

2/ Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g P thu được chất X. Cho chất X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M thu được dung dịch Y. Khối lượng 1 muối trong Y là

   A 16,4       B 14,2     C 28,4        D 32,8

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • Bài 1:

  Phương trình hóa học:

  Ca3P2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2PH3 

  0,8 →                                  1,6

  2PH3 + 4O→ P2O5 + 3H2O

  1,6  →             0,8 →  2,4

  \({n_{Ca{{(OH)}_2}}} = \frac{{400.1,28.23,125\% }}{{74}} = 1,6\)

  \(\frac{{{n_{{P_2}{O_5}}}}}{{{n_{Ca{{(OH)}_2}}}}} = \frac{{0,8}}{{1,6}} = \frac{1}{2}\)

  Sản phẩm thu được là CaHPO4

  P2O5 + 2Ca(OH)2 → 2CaHPO4 + H2O

  0,8        1,6               1,6

  \(\Delta m = {m_{{P_2}{O_5}}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{CaHP{O_4}}} =  - 60,8\)

  Khối lượng dung dịch giảm 60,8 gam

    bởi bach dang 24/10/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài 2:

  Dạng này có cách làm như sau : 

  - Tuỳ theo tỉ lệ giữa NaOH và H3PO4 sẽ tạo được: 

  NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2

  2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2

  3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2

  n NaOH/ n H3PO4 =T 

  T<=1 =>NaH2PO4 

  T=2 =>Na2HPO

  1<T<2 => 2 muối: NaH2PO4 và Na2HPO

  2<T<3 => 2 muối: Na2HPO4 và Na3PO4 

  T>=3 => Na3PO

  - Khi M là dd gồm các muối axit hoặc có một trong các muối axit: NaH2PO4 và Na2HPO4 hoặc có dd axit dư H3PO4 mới xảy ra phản ứng: 

  2NaH2PO4 + 3KOH → Na2HPO4 +K3PO4 + 3H2

  Na2HPO4 + KOH → Na3PO4 +K3PO4 + H2

  hoặc 3NaH2PO4 + 6KOH → Na3PO4 +2K3PO4 + 6H2

  H3PO4 +KOH → giống như tỉ lệ của NaOH td H3PO4 ở trên 

  - muối trung hoà thì cũng nhhư những muối thường, còn muối axit vừa td với dd axit vừa td với dd bazơ 

    bởi Spider man 24/10/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON