ADMICRO
VIDEO

Tìm X biết anken X tác dụng hết với H2O được chất hữu cơ Y, đồng thời m bình đựng nước ban đầu tăng 4,2g. Cũng cho một lượng X như trên tác dụng với HBr vừa đủ, thu được chất Z, thấy m Y,Z thu được khác nhau 9,45g ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi anken là CnH2n

  Ta có mbình nước tăng = manken = 4,2g

  Y: CnH2n+1OH và Z: CnH2n+1Br

  Ta có: Cứ 1 mol X → 1 mol Y và 1 mol Z và khối lượng Z lớn hơn khối lượng Y là 80 – 17 = 63g

  Theo đề bài mZ – mY = 9,45g

  ⇒ nX = 9,45 : 63 = 0,15 mol

  MX = 4,2 : 0,15 = 28 ⇒X là: C2H4

    bởi Trần Bảo Việt 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON