YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp X gồm etilen glicol, ancol etylic, ancol propylic và hexan trong đó số mol hexan bằng số mol etilen glicol. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 0,4032 lít \(H_2\) (đktc). Mặt khác, đốt m gam hỗn hợp X cần 4,1664 lít \(O_2\) (đktc). Giá trị của m là

A. 2,682.

B. 1,788.

C. 2,235.

D. 2,384.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Khi phản ứng với Na : nOH = 2nH2 = 0,036 mol 

  Khi đốt cháy X → bảo toàn O : 2nCO2 + nH2O = 2nO2 + nO(X) = 0,408 mol 

  Vì nO = 2netylenGlicol + nancoletylic + nancol propylic 

  Mà netylenGlycol = nHexan 

  nO = nEtylenGlycol + nancol Etylic + nancol Propylic + nHexan = nX = 0,036 mol 

  Do các chất trong X đều no và không có liên kết kép hay vòng 

  → nH2O – nCO2 = nX = 0,036 mol 

  →nCO2 = 0,124 mol ; nH2O = 0,16 mol 

  →Bảo toàn khối lượng : m = 2,384g 

    bởi Thành Tính 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON