ADMICRO
VIDEO

Hỗn hợp X gồm andehit axetic , axit butiric , etilen glicol , benzen , stiren , etanol ( trong đó etanol chiếm 24,89% về khối lượng hỗn hợp). Hóa hơi 9,4g X, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 4,8g oxi ở cùng điều kiện . Mặt khác , đốt cháy hoàn toàn 9,4g hỗn hợp X thu được V lit CO2 (dktc) và 8,28g H2O. Hấp thụ V lit khí CO2 (dktc) vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 63,04

B. 74,86 

C. 94,56 

D. 78,8

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • netanol = 0,05 mol.

  nO2 = nX  =0,15 mol  MX = 188/3 (g)

  Các chất trong X là : C2H4O ; C4H8O2 ; C2H6O2 ; C6H6 ; C8H8 ; C2H6O

  Qui hỗn hợp về : C2H4O ; C2H2 ; C2H6O2 ; C2H6O với số mol lần lượt là x , y , z , 0,05

   mX = 44x + 26y + 62z + 0,05.46 = 9,4

  Bảo toàn H : 4x + 2y + 6z + 6.0,05 = 2nH2O = 0,92 mol  (*)

  9.(*)  36x + 18y + 54z = 5,58

   (44 – 36)x + (26 – 18)y + (62 – 54)z = 3,82

   x + y + z = 0,19 mol

  nCO2 = 2(x + y + z) = 0,38 mol < ½ nOH = 0,4 mol = nBa2+

   nCO3 = 1/2 nOH = 0,38 mol = nBaCO3

   m = 74,86g

    bởi Mai Linh 02/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON