YOMEDIA
ZUNIA12

Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y

  \(Y:\left\{ \begin{align}

    & {{C}_{2}}{{H}_{5}}OH:2.mol \\

   & C{{H}_{3}}-C{{H}_{2}}-C{{H}_{2}}-OH:x.mol \\

   & C{{H}_{3}}-CHOH-C{{H}_{3}}:y.mol \\

  \end{align} \right.\Rightarrow \left\{ \begin{align}

    & x+y=1 \\

   & \frac{y.60}{2.46+x.60}=\frac{6}{13} \\

  \end{align} \right.\Rightarrow \left\{ \begin{align}

    & x+y=1 \\

   & 130y-60x=92 \\

  \end{align} \right.\Rightarrow \left\{ \begin{align}

    & x=0,2.mol \\

   & y=0,8.mol \\

  \end{align} \right.\) \(%{{m}_{C{{H}_{3}}-C{{H}_{2}}-C{{H}_{2}}-OH}}=\frac{60.0,2}{2.46+60.1}.100=7,89%\)

    bởi thu thủy 18/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF