ON
ADMICRO
VIDEO

Cho 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch : \(KNO_3, Cu(NO_3)_2, FeCl_3\) và \(NH_4Cl\). Chỉ sử dụng duy nhất một thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch trên

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Trích mẫu thử cho mỗi lần thí nghiệm. cho dung dịch NaOH lần lượt vào các mẫu thử.

  Mẫu thử tạo kết tủa xanh là Cu(NO3)2

  Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

  Mẫu thử tạo kết tủa nâu đỏ là FeCl3

  FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

  Mẫu thử tạo kết tủa keo trắng tan trong kiềm dư là AlCl3

  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

  Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

  Mẫu thử có khí mùi khai bay ra là NH4Cl

  NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

    bởi Bao Nhi 23/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1