YOMEDIA
UREKA

Cho 18,8 gam phenol tác dụng với 45 gam dung dịch HNO3 63% (H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng, hiệu suất 100%). Hỏi khối lượng axit picric thu được là:

A. 50 gam

B. 34,35 gam

C. 35 gam

D. 45,85 gam

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 • \(\begin{array}{l}
  {n_{{C_6}{H_5}OH}} = \frac{{18,8}}{{94}} = 0,2mol\\
  {n_{HN{O_3}}} = \frac{{45.63}}{{100.63}} = 0,45mol
  \end{array}\)

                  C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3-OH + 3H2O

  Ban đầu     0,2 mol      0,45

  Phản ứng    0,15         0,45              0,15

  Vậy khối lượng axit picric thu được là 0,15.229 = 34,35 gam. 

  Đáp án B

    bởi Trần Phương Khanh 22/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cho 18,8 gam phenol tác dụng với 45 gam dung dịch HNO3 63% (H2SO4 đặc làm xúc tác và đun nóng, hiệu suất 100%). Hỏi khối lượng axit picric thu được là:

  A. 50 gam

  B. 34,35 gam

  C. 35 gam

  D. 45,85 gam

  • 0,2 mol C6H5OH + 0,45 mol HNO3 → C6H2OH(NO2)3

  • nHNO3 < 3 x nC6H5OH → phenol dư

  → nC6H2OH(NO2)3 = 0,15 mol → mC6H2OH(NO2)3 = 0,15 x 239 = 34,35 gam

    bởi Quang Nhân 25/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • B = 34,35g

    bởi Trần Xuân Phú 01/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON