AMBIENT

Xác định tên kim loại?

bởi Nguyễn Thị Trang 08/11/2018

cho 12g một kim loại tác dụng hết với nước tạo ra một dung dich bazo và 6.72lit khí Hidro (đktc). Xác định tên kim loại?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

  cách 1 : xét 2 trường hợp

  nếu là kim loại kiềm

  A + H2O ➜ AOH + 1/2 H2

  0,6 ← 0,3

  MA = 12/0,6 = 20 (không thỏa mãn)

  nếu là kim loại kiềm thổ

  A + 2H2O ➜ A(OH)2 + H2

  0,3 ← 0,3

  MA = 12/0,3 = 40 ⇒ Kim loại cần tìm là Ca

  Cách 2 : sử dụng định luật bảo toàn e

  A ➜ A+n + ne (n=1 hoặc n=2 ) 2H+ + 2e ➜ H2

  0,6 0,6 ← 0,3

  nA = 0,6/n = 12/MA ⇒ MA = 20n

  n = 1 ⇒MA = 20 (không thỏa mãn)

  n = 2 MA = 40 (Ca)

  (hình như 2 cách nó cũng không khác nhau là mấy)

  bởi Trương văn Dương 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>