Xác định p,n,e biết A có tổng 34 hạt và số hạt mang điện chiếm 35,3%?

bởi Nguyễn Phương Khanh 24/04/2019

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng ba loại hạt cơ bản là 34.Trong đó số hạt mang điện chiếm 35,3 phần trăm. Xác định số lượng mỗi hạt

Câu trả lời (1)

 • Gọi số proton; neutron;electron trong nguyên tử nguyên tố A lần lượt là p;n;e

  Ta có:số hạt mang điện chiếm 35,3% và tổng ba loại hạt đó là 34 tức là:\(p+e=\dfrac{34.35.3}{100}\approx12\) (hạt)

  Mà trong khi nguyên tử trung hòa về điện thì \(p=e\Rightarrow p=e=\dfrac{12}{2}=6\) (hạt)

  số neutron là:\(n=34-\left(p+e\right)=34-12=22\) (hạt)

  Vậy \(p=e=6\) (hạt); \(n=22\) (hạt)

  bởi Trọng Tấn Đỗ 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan