Xác định muối cacbonat và khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp A

bởi thu trang 08/11/2018

Hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA. Hòa tan hoàn toàn 3.6g hỗn hợp A trong dd HCl thu được khí B, cho toàn bộ lượng khí B hấp thụ hết bởi 3l dd Ca(OH)2 0.015M tgu được 4g kết tủa. Xác định muối cacbonat và khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp A.

Câu trả lời (1)

 • nCa(OH)2=0,045(mol), nCaCO3=0,04(mol)

  Ta có: \(\overline{A}CO_3+2HCl\rightarrow\overline{A}Cl_2+CO_2+H_2O\)

  vậy: \(\dfrac{3,6}{\overline{A}+60}\) -------------------------->\(\dfrac{3,6}{\overline{A}+60}\) (mol)

  khí B: CO2

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

  theo phương trình => nCa(OH)2 dư

  do đó:\(\dfrac{3,6}{\overline{A}+60}=0,04\Rightarrow\overline{A}=30\)

  => 2 chất đó là Mg và Ca

  => muối cacsbonat của 2 kim loại MgCO3, CaCO3

  từ đó tìm khối lượng muối

  bởi Sakurai Tomoki 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan