ADMICRO
VIDEO

Xác định m và % về khối lượng các muối trong hỗn hợp đầu.

Cho m gam hỗn hợp gồm Ca và Al tác dụng với dd HCl dư thì thấy có 18,25g HCl đã phản ứng. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cl2 dư thì thu được 24,45g hỗn hợp hai muối. Xác định m và % về khối lượng các muối trong hỗn hợp đầu.

Giúp mình với, nghĩ mãi không ra.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Xác định m và % các kim loại chứ bạn sao lại muối

  ==============================================

  Gọi số mol Ca và Al lần lượt là x và y

  \(n_{HCl}=0,5\left(mol\right)\)

  \(Ca+2HCl->CaCl2+H2\)

  x..........2x

  \(2Al+6HCl->2AlCl3+3H2\)

  y...........3y

  \(Ca+Cl2-t^0->CaCl2\)

  x...................................x

  \(2Al+3Cl2-t^0->2AlCl3\)

  y..........................................y

  \(\left\{{}\begin{matrix}2x+3y=0,5\\111x+133,5y=24,45\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(m=m_{Ca}+m_{Al}=0,1.40+0,1.27=6,7\left(g\right)\)

  \(\%Ca=\dfrac{0,1.40}{6,7}.100\%=59,7\%\)

  %Al = 100% - 59,7%=40,3%

    bởi Quách Thị Hoàng Nhân 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON