Xác định %m mỗi chất Cu, Mg, Fe trong hỗn hợp

bởi ngọc trang 08/11/2018

Cho hỗn hợp 3 kim loại Cu, Mg, Fe tác dụng với dung dịch hcl dư dc 4,48 lít khí (dktc) và 6,4 gam chất rắn. Lọc bỏ chất rắn, cho dung dịch còn lại tác dụng với dd Naoh dư, thu lấy kết tủa đem đun nóng trong không khí đén khối lượng không đổi dc 12g chất rắn. Xác định %m mỗi chất trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

 • Gọi a,b lần lượt là số mol của Mg, Fe (a,b > 0)

  \(Mg\left(a\right)+2HCl\rightarrow MgCl_2\left(a\right)+H_2\left(a\right)\)

  \(Fe\left(b\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2\left(b\right)+H_2\left(b\right)\)

  \(n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow a+b=0,2\left(I\right)\)

  \(m_{Cu}=6,4g\)

  \(MgCl_2\left(a\right)+2NaOH\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\left(a\right)+2NaCl\)

  \(FeCl_2\left(b\right)+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\left(b\right)+2NaCl\)

  \(m_{Mg\left(OH\right)_2,Fe\left(OH\right)_2}=12\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow58a+90b=12\left(II\right)\)

  Từ (I) và (II) \(\Rightarrow a=0,1875;b=0,0125\)

  \(\Rightarrow m_{Mg}=4,5\left(g\right);m_{Fe}=0,7\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Cu}\approx55,17\%;\%m_{Fe}\approx6\%;\%m_{Mg}\approx38,83\%\).

  bởi Đặng Ngọc Thái Bảo 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • truc lam

  Giúp mình bài này với ạ. (Tự luận)

  1/Hoà tan hh Zn và ZnO phải dùng 100,8ml dd HCl 36,5% (D=1,19g/ml) thu được 0,4 mol khí. Tính thành phần % về khối lượng các chất trong hh Zn và ZnO ban đầu.

  2/ Cho 26,6g hỗn hợp KCl và NaCl hoà tan vào nước để được 50g dd. Cho dd trên tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thu được 57,4g kết tủa. Tính thành phần % khối lượng mỗi muối trong hh KCl, NaCl

 • Nguyễn Hiền

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 7.8g Mg và Al vào 200ml dung dịch HCl ( vừa đủ ) sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7gam . Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

  bài này giải sao giúp mình với ạ ! mình đang cần gấp !!!

 • Lan Ha

  hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm na2o và al2o3 vào h2o thu được dd Y chỉ chứa 1 chất tan duy nhất. cho dd chứa 0.12 mol hcl vào dd Y thu được 3.12g kết tủa. tính m

 • minh dương

  Cho 23 (g) Zn phản ứng hoàn toàn với dd HCl (dư) thu đc kẽm ZnCl2 và giải phóng khí Hiđro (H2) .

  C1: viết phương trình

  C2: tính khối lượng muối thu đc sau phản ứng

  C3: tinh thể tích H2 sinh ra ở (đktc)

 • Phan Thị Trinh

  Cho 200ml dung dịch CaCl2 1M phản ứng với 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu được một lượng kết tủa X và dd Y. tính m kết tủa và CM các chất trong Y

  -HỘ VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤP...RẤT GẤP
  -THANKS TRƯỚC

 • Mai Anh

  cho 14,799g muối clorua của kim loại M tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 30,3072g kết tủa AgCl ( H =96% )

  a) viết phương trình phản ứng xảy ra và tìm M. Biết M < 90

  b) nguyên tố M có 2 đồng vị là X và Y ,có tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị X bằng 0,37 lần số nguyên tử đồng vị Y. tính số khối của X và Y

 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200ml dd H2SO4 đặc, nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có 1 khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối duy nhất.
  a. tính nồng độ mol/ lít của dd H2SO4 ban đầu.
  b. Xác đinh công thức phân tử của muối halogenua.
  c. tính x.

 • Lê Tấn Vũ

  Cho 2.8g Fe phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu đc V (1) khí ở đkc . Tìm V

 • hoàng duy

  Tại sao HCl, NaCl tan tốt trong nước.Trong khi đó CO2, O2,N2,... lại ít tan trong nước?

 • na na

  1.bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau:

  a.NaCl,NaOH,NaNO3,HCl

  b.KCl,KNO3,Na2CO3,NaOH