YOMEDIA
NONE

Xác định M

cho 7,4 gam hidroxit kim loại M thuộc nhóm 2A hoà tan dd HCl thu đc 11,1 gam muối. xác định M

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Vì M thuộc nhóm IIA nên hidroxit và muối có công thức là \(M\left(OH\right)_2\)\(MCl_2\)

  \(M\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow MCl_2+H_2O\)

  M+34 M+71

  \(m_{tăng}=11.1-7.4=3.7\)

  \(M_{tăng}=71-34=37\)

  \(n_{tăng}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{3.7}{37}=0.1\left(mol\right)\)

  \(M_{M\left(OH\right)_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{7.4}{0.1}=74\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  \(M+2OH=74\)

  \(\Rightarrow M=40\)

  Vậy M là Ca.

    bởi Nguyễn Thái Bảo 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON