ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % theo khối lượng của mỗi đồng vị?

1. Trong muối KClO3, MK=39, M= 16 còn nguyên tố clo có hai đồng vị là _{17}^{35}\textrm{Cl} và _{17}^{37}\textrm{Cl} có nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5đvC. Tính thành phần % theo khối lượng của đồng vị _{17}^{37}\textrm{Cl} trong KClO3?

2. Trong tự nhiên Bo có 2 đồng vị bền: _{5}^{11}\textrm{B} và _{5}^{10}\textrm{B} có MB = 10,81(u)

a) Tính % theo số hạt của mỗi đồng vị? Tính % theo khối lượng của mỗi đồng vị?

b) Tính phần trăm khối lượng đồng vị _{5}^{11}\textrm{B} có trong hợp chất H3BO3? Cho AH=1, AO=16.

3. Trong tự nhiên bạc có 2 đồng vị bền: _{47}^{107}\textrm{B} và _{47}^{109}\textrm{B} có MAg = 107,88(u)

a) Tính % theo số hạt của mỗi đồng vị? Tính % theo khối lượng của mỗi đồng vị?

b) Tính % theo khối lượng mỗi loại đồng vị bạc trong Ag2S? Cho AS = 32.

c) Tính số hạt của mỗi đồng vị bạc trong 49,552 gam Ag2S? Cho AS = 32.

4. Trong một dd chứa 8,19g muối NaX tác dụng với một lượng dư dd AgNO3 thu được 20,09g kết tủa.

a) Tìm nguyên tử khối và gọi tên X?

b) X có 2 đồng vị, giả sử số nguyên tố của đồng vị thứ nhất nhiều gấp 3 lần số nguyên tố của đồng vị thứ hai. Hạt nhân đồng vị thứ nhất có ít hơn hạt nhân đồng vị thứ hai 2 nơtron. Tìm số khối của mỗi đồng vị.

5. M là một kim loại hóa trị 2. Hòa tan hoàn toàn 6,082 gam M vào dd HCl dư thu được 5,6 lít H2 (đktc).

a) Tìm khối lượng nguyên tử và tên M.

b) M có 3 đồng vị. Biết tổng số khối của 3 đồng vị bằng 75. Số khối của đồng vị thứ nhì bằng trung bình cộng của số khối của 2 đồng vị kia. Đồng vị tứ nhất có số proton bằng số nơtron. Đồng vị thứ ba chiếm 11,4% số nguyên tử và có số nơtron nhiều hơn đồng vị thứ hai là 1 đơn vị.

  b1) Tìm số khối và số nơtron của mỗi đồng vị.

  b2) Tìm phần trăm về sô nguyên tử của hai đồng vị còn lại.

6. Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị bền: _{17}^{37}\textrm{Cl} chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là _{17}^{35}\textrm{Cl}. Tính thành phần % theo khối lượng của _{17}^{37}\textrm{Cl} trong HClO4 là (Cho AH=1, AO=16)?

7. Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có 2 đồng vị là _{29}^{63}\textrm{Cu} và _{29}^{65}\textrm{Cu}. Nguyên tử khối trung binh của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm tổng sô nguyên tử của đồng vị _{29}^{63}\textrm{Cu} ? 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1