ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích dd HCl đã dùng và nồng độ % các chất trong dd A, biết người ta dùng dư 20% so với lượng phản ứng?

Cho 4,14 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al tác dụng đủ với dd HCl 21,9% (D=1,2 g/ml) thu được dd A và V lít khí hidro (đkc). Cô cạn dd A thu được 13,725 g muối khan

a) tìm V

b) Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

c) Tính thể tích dd HCl đã dùng và nồng độ % các chất trong dd A, biết người ta dùng dư 20% so với lượng phản ứng?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON