ADMICRO
VIDEO

Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại Fe, Zn

Cho 29,8 hỗn hợp gồm Fe, Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu được 11,2 lít khí (đktc).
a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.
b) Tính nồng độ mol HCl.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nH2 = 0,5 mol

  Đặt nFe = x

  nZn = y

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

  x......2x...........x.............x

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (2)

  y........2y..............y........y

  Từ (1)(2) ta có hệ

  \(\left\{{}\begin{matrix}56x+65y=29,8\\x+y=0,5\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,3\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  ⇒ %Fe = \(\dfrac{0,3.56.100\%}{29,8}\)\(\approx\)56,38%

  ⇒ %Zn = \(\dfrac{0,2.65.100\%}{29,8}\)\(\approx\) 43,62%

  ⇒ CM HCl = \(\dfrac{1}{0,6}\) = \(\dfrac{5}{3}\) (M)

    bởi Hàn Dương Hoắc Long 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF