ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ phần trăm của dd HCl và dd B

Hoà tan hoàn toàn 4,05 gam một kim loại A hoá trị III vào 296,4g dd HCl .pứ vừa đủ thứ đc 5,04l H2 đktc và dd B a, Xác định tên kim loại. b,tính nồng độ phần trăm của dd HCl và dd B. c,cần lấy bn gam dd B và bn gam nước để pha thành 600gam dd C có nồng độ 2,5%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(2A+6HCl\rightarrow2ACl_3+3H_2\uparrow\)

  0,15 0,45 0,15 0,225 (mol)

  \(n_{H_2}=\dfrac{5,04}{22,4}=0,225\left(mol\right)\)

  a/

  \(M_A=\dfrac{4,05}{0,15}=27\left(g\right)\)

  \(\rightarrow\)nhôm(Al)

  \(m_{HCl}=0,45.36,5=16,425\left(g\right)\)

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{16,425}{296,4}.100\approx5,5\%\)

  vì AlCl\(_3\) kết tủa và \(H_2\) bay hơi nên không có C% các chất sau phản ứng

    bởi Đại Đào Hoa 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON