Tính m và phần trăm khối lượng mỗi kim loại Fe và Mg ban đầu

bởi Nguyễn Phương Khanh 07/11/2018

cho m gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dug dịch X chứa 92gam hốn hợp 2 muối sunfat và 8,96lít khí SO2(đktc, sản phẩm khử duy nhất).Tính m và phần trăm khối lượng mối kim loại ban đầu.

Câu trả lời (1)

 • 2Fe+6\(H_2SO_4\rightarrow\)\(Fe_2\left(SO_4\right)_3\)+3\(SO_2\)+6H\(_2O\)

  a 1/2a 3/2a (mol)

  Mg+2\(H_2SO_4\)\(\rightarrow\)M\(gSO_4\)+SO\(_2\)+2\(H_2O\)

  b b b (mol)

  n\(_{SO_2}=\dfrac{8,96}{22,4}\)=0,4(mol)

  gọi số mol của Fe trong hỗn hợp là a;Mg là b .dựa vào bài ra ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{3}{2}a+b=0,4\\\dfrac{1}{2}.400a+120b=92\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-19,4\\b=33,1\end{matrix}\right.\)

  \(\rightarrowđềsai\)coi lại nha bn

  bởi Nguyễn Hải Yến 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan