ADMICRO
VIDEO

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

hòa tan 20g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thổ A,B thuộc 2 chu kỳ liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu được 15,68 lít khí ở đkc.Xác định tên 2 kim loại và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi X là kim loại trung bình của A, B

  \(X\left(0,7\right)+2HCl\rightarrow XCl_2+H_2\left(0,7\right)\)

  Ta có: \(n_X=n_{H_2}=0,7\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\overline{M_X}=\dfrac{m_X}{n_X}=\dfrac{20}{0,7}=28,6\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  Vì A và B là 2 kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp

  => A là Mg, B là Ca

  Gọi a, b lần lượt là số mol của Mg, Ca

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,7\\24a+40b=20\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,5\left(mol\right)\\b=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => Phần trăm khối lượng của mỗi kim loại

    bởi Phạm Kim 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF