YOMEDIA
NONE

Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Hòa tan 3,1 g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được 1.12l khí hidro

a Xác định tên hai kim loại kiềm

b Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

  2M+ 2H2O-> 2MOH+ H2

  0,1 <-1,12/22,4

  -> Mtrung bình của M là: 3,1/ 0,1= 31

  => M1< 31< M2

  mà 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau

  => M1= 23, M2= 39

  => 2 kim loại cần tìm là na và k

  2na+ 2h2o-> 2naoh+ h2

  a-> 0,5a

  2k+ 2h2o-> 2koh+ h2

  b-> 0,5b

  đặt nna=a, nk=b ta có hệ

  23a+39b= 3,1

  a+b= 0,05/0,5

  => a=0,05

  b=0,05

  => %mk= 0,05*39/3,1*100= 62,9%

  => %mna=100-62,9=37,1%

    bởi Buồn's Măt's 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON