ADMICRO
VIDEO

Nồng độ Mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong Y lần lượt là bao nhiêu?

Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe có tỉ lệ mol 1:1 vào 100ml dd Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A. Hoà tan A vào dd HCl dư thấy có 1,12 lit khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ Mol của Cu(NO3)2 và AgNO3 trong Y lần lượt là:

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{Al}=n_{Fe}=a\left(mol\right)\)\(\Rightarrow27a+56a=8,3\)

  \(\Rightarrow a=0,1\left(mol\right)\)

  Đặt \(n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=x\left(mol\right);n_{AgNO_3}=y\left(mol\right)\)

  Vì cho A qua HCl có khí thoát ra => X dư sau phản ứng, 2 muối hết.

  Chất rắn B là Cu và Ag => \(64x+108y=28\left(1\right)\)

  Ta có: \(n_{H_2}=0,05\left(mol\right)< n_{Fe}=0,1\left(mol\right)\)

  Suy ra Fe dư sau phản ứng, \(n_{Fe}\left(dư\right)=0,05\left(mol\right)\)

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  \(\Rightarrow n_{Fe}\left(pứ\right)=0,05\left(mol\right);n_{Al}\left(pứ\right)=0,1\left(mol\right)\)

  \(Al\left(0,1\right)\rightarrow Al^{+3}+3e\left(0,3\right)\)

  \(Fe\left(0,05\right)\rightarrow Fe^{+2}+2e\left(0,1\right)\)

  \(Cu^{+2}\left(x\right)+2e\left(2x\right)\rightarrow Cu\)

  \(Ag^{+1}\left(y\right)+1e\left(y\right)\rightarrow Ag\)

  Bảo toàn e => \(2x+y=0,3+0,1\left(2\right)\)

  Từ \(\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,2\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}CM_{Cu\left(NO_3\right)_2}=1\left(M\right)\\CM_{AgNO_3}=2\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Nguyễn Thủy 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF