ADMICRO
VIDEO

Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 + dung dịch H2SO4 30%

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m

     A. 20.                                  B. 10.                                C. 15.                                   D. 25.

Em cảm ơn nhiều ạ!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Quá trình: 

  \(X\left\{ \begin{array}{l} Mg,{\rm{ }}MgO\\ Mg{(HC{O_3})_2},{\rm{ }}MgS{O_3} \end{array} \right. + \underbrace {{H_2}S{O_4}}_{{\rm{dd}}\,30\% }\,\, \to \) \(\left\langle \begin{array}{l} 0,5\;mol\;khi\;Y\;({M_Y} = 32)\\ {\rm{dd}}\;Z\;(36\% )MgS{O_4}:0,6\;mol \end{array} \right.\)

  - Ta có: \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{MgS{O_4}}} = 0,6\;mol \to {m_{{H_2}S{O_4}}} = 58,8\;gam \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}\;{H_2}S{O_4}}} = \frac{{58,8}}{{0,3}} = 196\;gam\)

  \(C\% = \frac{{120{n_{MgS{O_4}}}}}{{m + {m_{{\rm{dd}}\;{{\rm{H}}_2}S{O_4}}} - {m_{khi }}}} = 36\% \to m = 200 - {m_{{\rm{dd}}\;{{\rm{H}}_2}S{O_4}}} + {m_{khi }} = 20gam\)

  Xongggggggggggggggg rồi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

    bởi hi hi 31/07/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON