Hỏi đáp GDCD Lớp 11

 • GDCD 11.....

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017

  Mối quan hệ giữa cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Vận dụng quan hệ cung - cầu.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • GDCD 11......

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017

  Đánh giá, nhận xét việc thực hiện quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá. Cách vận dụng quy luật giá trị trong cuộc sống.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. yếu tố nào ảnh hưởng đến cầu?

  2. yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính quyết định nhất?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cung bằng cầu

  bởi Thành Đạt ngày 19/11/2017

  Cho em hỏi là khi cung bằng cầu sẽ ra sao? có ví dụ minh họa không ạ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1) Nếu em là người tiêu dùng thông minh, em sẽ vận dụng chức năng của thị trường như thế nào?

  • 2) Nêu biện phap tránh phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy