YOMEDIA

Hỏi đáp về Rượu etylic - Hóa học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 9 Bài 44 Rượu etylic các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (226 câu):

ZUNIA12
 • Bánh Mì Cách đây 4 năm

  Cho 41,75 ml rượu etylic tác dụng với Na dư thì thu được 23,52 lít H¬2 (đktc). Tính độ rượu

  05/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Quế Anh Cách đây 4 năm

  Làm sao để tách nước thường vs rượu ra khỏi hỗn hợp ??

  09/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 4 năm

  Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

  a) Tính thể tích khí CO2 tạo ra (đktc).

  b) Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.   

  26/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 4 năm

        Trình bày phương pháp hóa học nhận biết bình đựng riêng biệt các chất lỏng sau: Rượu etylic, axit axetic, benzen. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

  04/01/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 4 năm

  C2H5OH->C2H4+H2O

  Tính thể tích rượu 92 độ cần đưa vào p/ứ để thu dc 5,6 lít etilen(đktc).Biết hiệu suất p/ứ đạt 60%,D rượu etilic là 0,8g/ml

   

  24/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 4 năm

  tại sao metanol có trong rượu

   

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 4 năm

  Bài 1 Cho 40ml rượu 92° tác dụng vs Na lấy dư.

  A. Viết PTHH xảy ra

  B. Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc. Biết dmc = 0,8 g/ml; dnước = 1 g/ml.

  Bài 2  Hỗn hợp X gồm CH3COOH và C2H5OH. Cho m gam hỗn hợp X tdụng hết vs Na thấy thoát ra 0,336lít khí H2 ở đktc. Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ vs dd NaOH 0,1M thì hết 200ml

  A. Hãy xác định m?

  B. Tính % khối lượng mỗi chất có tron m gam hỗn hợp?

  Bài 3 Cho 5.52 gam K2CO3 tác dụng vs dd CH3CooH 12%. Khí sinh ra được hấp thụ bởi dd Ca(OH)2 có dư, sau PỨ có kết tủa màu trắng

  A. Viết PTHH xảy ra

  B. Tính khối lượng dd CH3COOH đã tham gia phản ứng

  C. Tính khối lượng kết tủa thành?

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 4 năm

  Cho 18,4 g rượu etylic lên men thành axic axetic. Lấy hỗn hợp vừa thu được cho tác dụng với Na dư thu được 0,35 mol H2. Tính hiệu suất quá trình lên men giấm?

  10/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm Cách đây 4 năm

  đốt cháy  hoàn toàn 15ml ruợu etylic 76,67 độ Dr=0,8g/ml.

  a . tính thể tích không khí  (ở đktc) biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí

  b. nếu cho Na vaò 15ml ruou etylic ở trên thì thu đơực bao nhiêu lít khi H2 biet D nuoc =1g/ml

  18/06/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 4 năm

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm rượu có dạng CnH2n+1OH(A) và hidrocacbon có dạng CmH2m (B), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 19,7 g kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 0,7 g. Đun nóng dung dịch thấy xuất hiện thêm kết tủa. Xác định công thức phân tử của A và B, biết A có thể được tạo thành trực tiếp từ B.
   

  18/06/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 4 năm

  hòa tan 60ml rượu etylic vào 100ml nước.tính độ rượu của dung dịch thu được 

  hòa tan 50ml rượu etylic vào 100ml nước.tính độ rượu của dung dịch thu được 

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen Cách đây 4 năm

  Cho 90 gam glucozo lên men rượu ở nhiệt độ thích hợp.

  a, Tính thể tích CO2 thoát ra ở đktc

  b, Tính thể tich Rượu etylic thu được sau khi lên men. Biết D rượu= 0,8 g//cm3 . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn

  c, giải sử hiệu suất phản ứng đạt 90%. Tính thể tích rượu etylic thu được

  24/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Nguyên Cách đây 4 năm
  1. Mọi người giúp mình vs ạ !!! ^^                                                                                                                                                                      Đốt cháy hoàn toàn một lượng rựo etylic trong không khí ,thu được4,48 lít khí CO​2  tính :                                                                          a, Khối lượng rượu đã cháy?                                                                                                                                                                       b,Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích các chất khí đều đo ở đktc)

  24/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 4 năm

  Lấy 200 ml rượu etylic 45° tác dụng với Na dư. Tính thể tích hidro thu được (đkc)

   

  24/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 4 năm

  Từ 100 kg bột cưa (chứa 50% xenlulozơ) điều chế được bao nhiêu lít rượu etylic 45°. Hiệu suất cả quá trình là 75%,khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml.

  24/03/2019 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 4 năm

  Cho 18g C6H12O6 lên men rượu. Tính thể tích khí CO2 sinh ra biết hiệu suất phản ứng lên men rượu đạt 75%. Tính khối lượng rượu etylic thu được. Pha rượu thành rượu 40° . tính thể tích rượu 40° thu được. Biết khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8g\ml.

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 4 năm

  đun 82,2 gam hỗn hợp A gồm 3 ancol rượu đơn chức no X,Y,Z theo thứ tự phân tử khối tăng dần,là đồng đẳng kế tiếp cho tác dụng với h2so4 đặc,140 độ c,hiệu suất =1.thu được 66,6 g ete có số mol bằng nhau,khối lượng của X trong hỗn hợp A là ? 

  đáp án :19,2

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 4 năm

  Một hỗn hợp gồm 2 rượu. Chia làm 2 phần bằng nhau:

  Phần 1: Cho axit đặc vào đun nóng ở 180oC thì thu được 2 olefin.

  Phần 2: Cho tác dụng với oxi thì thu được 156 lít khí (đktc) và 171 g H2O.

  Biết tỉ lệ khối lượng phân tử của rượu thứ nhất so với rượu thứ 2 là 23:37. Tìm CT của rượu.

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trương Dương Cách đây 5 năm

  Đốt cháy hoàn toàn 100ml rượu etylic chưa rõ độ rượu cho toàn bộ sản phẩm cháy sinh ra háp thụ  vào nước vôi trong thu được 334 g kết tủa. Xđ độ rượu

   

  20/03/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 5 năm

  Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe đã uống rượu?

  Sao lại như vậy ạ. Mong mn giải đáp giùm em với nhé.

  16/03/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 5 năm

  Các con số ghi trên chai bia như 12o, 14o có ý nghĩa như thế nào? Có giống với độ rượu hay không ? 

  15/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 5 năm

  Vì sao cồn có khả năng sát khuẩn ?

  15/03/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 5 năm

  Tại sao rượu giả có thể gây chết người ? Ghê z ak mn...

  15/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 5 năm

  Cồn khô và cồn lỏng có cùng một chất không ? Ai giải thích hộ mình vs.

  16/03/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 6 năm

  Anh/chị cho em hỏi. Cảm ơn nhiều nhiều :D

  Cho mg rượu etylic tác dụng hết với kim loại Na. Thể tích khí H2 thu được (đktc) 1,12 lít, thì khối lượng rượu etylic đã dùng là:

  A.  10g                                    B.  9,2g                                   C.  4,6g.                       D.  2,3g   

  31/08/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON