YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng

  • A. Trong thế kỉ 19, oxi thường đi trộn với nito oxit để làm chất giảm đau
  • B. Oxi được dung làm chất khử
  • C. Phản ứng hóa hợp là 1 chất sau khi có nhiệt độ tạo thành 2 chất
  • D. Cả 3 đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong thế kỉ 19, oxi thường đi trộn với nito oxit để làm chất giảm đau → Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115971

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF