YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu không là phản ứng hóa hợp

  • A. 2Cu + O2 → 2CuO
  • B. Fe + O2 → FeO
  • C. Mg + S → MgS
  • D. FeO+ 2HCl → FeCl2 + H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D      

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON