AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng : magie   +   axitsunfuric  →   magie sunfat +  khí hiđrô. Magie sunfat là:

  • A. Chất phản ứng
  • B. Sản phẩm   
  • C. Chất xúc tác            
  • D. Chất môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong khi viết phương trình hóa học thì những chất đằng sau dấu → biểu thị cho sản phẩm của phản ứng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>