ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng : magie   +   axitsunfuric  →   magie sunfat +  khí hiđrô. Magie sunfat là:

  • A. Chất phản ứng
  • B. Sản phẩm   
  • C. Chất xúc tác            
  • D. Chất môi trường
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong khi viết phương trình hóa học thì những chất đằng sau dấu → biểu thị cho sản phẩm của phản ứng

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 11646

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1