AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sắt cháy trong oxi ,không có ngọn lửa nhưng sáng chói tạo ra hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là oxit sắt từ phương trình chữ của phản ứng hoá học.

  • A. Sắt + Oxi   Oxit sắt từ
  • B. Oxi + Oxit sắt từ  Sắt
  • C. Oxit sắt từ  Sắt +Oxi
  • D. Sắt + Oxit sắt từ   Oxi +Sắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Sắt + Oxi (nhiệt độ) → Oxit sắt từ

  Fe + O2  (nhiệt độ) → Fe3O4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>