AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là:

  • A. Không thể thiếu chất xúc tác.    
  • B. Các chất phản ứng phải tiếp xúc nhau.
  • C. Cần phải được đun nóng  
  • D. Cả 3 điều kiện trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là các chất phải tiếp xúc với nhau.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>