• Câu hỏi:

  Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra dựa vào:

  • A. Có ánh sáng phát ra.     
  • B. Có sinh nhiệt.
  • C. Có chất mới tạo thành.
  • D. Có chất không tan trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC