AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng hoá học các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng:

  • A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.  
  • B. Số nguyên tố tạo nên chất.
  • C. Số phân tử của mỗi chất.         
  • D. Số nguyên tử trong mỗi chất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong phản ứng hoá học các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố.  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>