YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 133 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 133 sách GK Hóa lớp 8

Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong ba thí nghiệm trên?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thí nghiệm 1

Hiện tượng

Miếng Na tan dần.

Có khí thoát ra.

Miếng giấy lọc có tẩm phenolphtalein đổi thành màu đỏ.

Phương trình hóa học: 2Na + H2O → 2NaOH + H2.

Thí nghiệm 2

Mẩu vôi nhão ra.

Phản ứng tỏa nhiều nhiệt.

Dung dịch đổi quỳ tím thành màu xanh, phenolphtalein đổi thành màu đỏ.

Phương trình hóa học: CaO + H2O → Ca(OH)2.

Thí nghiệm 3

Photpho cháy sáng.

Có khói màu trắng tạo thành.

Sau khi lắc khói màu trắng tan hết.

Dung dịch làm phenolphtalein thành màu đỏ.

Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 133 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Đang cập nhật câu hỏi và gợi ý làm bài.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF