ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

  • A. 3C + 4Al → Al4C3
  • B. C + 2H2 → CH4
  • C. C + 2CuO → Cu + CO2  
  • D. Không có phản ứng nào
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Co - 4e → C+4

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 10456

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1