YOMEDIA

Hỏi đáp về Axit sunfuric - Muối sunfat - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Axit sunfuric - Muối sunfat Axit sunfuric - Muối sunfat các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (830 câu):

ZUNIA12
 • My Hien Cách đây 4 năm

  Thầy giúp e với ạ! 

  Hòa tan hoàn toàn 1,5g hỗn hợp 2 kim loại R và X vào dung dịch gồm HNO3 và H2SO4.Sau phản ứng thu đc dung dịch B không chứa muối nitrat và 0,672l hỗn hợp khí C.biết C nặng 1,47g gồm 2 khí trong đó có NO2.tính tổng số gam các muối có trong dung dịch B?

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Bình Nguyen Cách đây 4 năm

  Nhôm tác dụng với axit sunfuric tạo ra nhôm sunfat và khí hidro

  a) Viết PTHH xảy ra

  b) Tính thể tích khí hidro(ở đktc) thu được khi có 10,8 gam nhôm phản ứng

  c) Tính khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng để thu được 11,2 lít khí hidro( ở đktc)

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vũ Hải Yến Cách đây 4 năm

   Cho sơ đồ phản ứng hóa học

  Al+ H2SO----------> Al2(SO4)+ H

  a) Hoàn thành PTHH trên

  b) Tính thể tích khí H2 (đktc) thu được khi có 16,2 gam Al phản ứng

  c) Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng và khối lượng Al2(SO4) sinh ra từ phản ứng trên

  d) Nếu thu được 13,44 lít H2(đktc) từ phản ứng trên thì khối lượng các chất tham gia phản ứng cần dùng là bao nhiêu gam?

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 4 năm
  Cho:Al phản ứng với H2SO4 tạo thành nhôm sunfat và 6.72 lít hiđro a.Viết phương trình phản ứng b.tính m của Nhôm,H2SO4, nhôm sunfat

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nguyễn Hạ Anh Cách đây 4 năm

  cho m(g) hợp chất X(được tạo thành từ hai nguyên tố) phản ứng hoàn toàn với H2SO4 đặc nóng chỉ thu được 20.16(lít) khí A gồm 2 khí và H2O. A làm mất màu vừa đủ 1.6(lít) dd Br2 0.5M và A không phản ứng với dd CUCL2. Cho A vào Ca(OH)2 dư thu được 106(g) kết tủa trắng

  Xác định công thức của X và tính m

  ai giải hộ e vs

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 4 năm

  Bài 1

  Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư ta thu được 2,24 lít khí (đktc)

  a) Viết PTHH và tính khối lượng và % khối lượng mỗi kim loại

  b) Tính khối lượng dd H2SO4 9,8% đã tham gia phản ứng

  Bài 2

  Hòa tan hoàn toàn 0,56 gam Sắt bằng dd H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ

  a) Viết PTHH

  b) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí Hidro sinh ra (ở đktc)

  c) Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 loãng nói trên để hòa tan hết Sắt

  Bài 3

  Cho 46,8 gam NaCl vào dd AgNo3 25%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được một chất rắn không tan X và dd Y

  a) Viết PTHH

  b)Tính khối lượng dd AgNo3 và khối lượng chất rắn X

  c)Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch thu được sau khi lọc bỏ kết tủa

  Bài 4

  Hòa tan 8 gam bột CUO và 200ml dd H2SO4, phản ứng xảy ra vừa đủ, thu được dd A

  a) Viết PTHH

  b) Tính nồng độ mol của CuSO4 trong dd A

  c) thêm tiếp dd NaOH 1M vào dd A đến khi dd này kết tủa hoàn toàn. Tính số mililit dd NaOH đã tham gia phản ứng

  Bài 5

  Cho 1,96 gam bột Sắt vào 100ml dd CuSO4 10% có khối lượng riêng 1,12 g/ml

  a) Tính khối lượng Đồng thu được sau phản ứng

  b) Tính khối lượng dd sau khi phản ứng kết thúc

  c) Tính nồng độ mol của các chất tan trong dd sau khi phản ứng kết thúc

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 4 năm

  giúp với ạ 

  Cho 1,82 gam hỗn hợp gồm Cu, Ag tỉ lệ mol 4:1. vào 30ml dd gồm H2SO4 o,5M và HNO3 2M. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a mol khí NO( đktc) Trộn a mol NO trên với 0,1mol O2 tạo thành hh khí Y. Cho toàn bộ Y+H2O tạo ra 150ml dd có pH=z. tính z?

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện Cách đây 4 năm

  Hòa tan hoàn toàn 25,8 gam hh Al và Al2O3 vào dd H2SO4 loãng 19,6% ( vừa đủ ). Sau phản ứng thu được 6,72 lít H2 (đktc)

  a) Tính m khối lượng mỗi chất sau phản ứng

  b) Tính m dd H2SO4

  c) Tính C% các chất có trong dd sau phản ứng

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 4 năm

  cho 47,2 gam hỗn hợp k2co3 và na2co3 tác dụng vừa đủ với dung dịch h2so4 9,8% thu được dung dịch A và 8,96 lít khí co2 (đktc) 

  a, tính % theo khối lượng muối ban đầu

  b, tính mol dung dịch A

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan Cách đây 4 năm

  Hòa tan hỗn hợp X gồm 3,36 gam kl R và 3,6 g oxit của kl đó là RxOcần vừa đủ 100 ml dd H2SO9,8%( D= 1,1g/ml), thu được 1,344 lít H(đktc) và dd Y.

  a) Xác định R và RxOy

  b) Cô cạn dd Y thu được 30,58 g chất rắn Z. Xác định công thức của Z

   

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 4 năm

  . Trên 2 đĩa cân để 2 cốc đựng dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 sao cho cân ở vị trí thăng bằng

  a) Cho a gam Fe vào cốc đựng  dung dịch H2SO4,cho b gam Al vào cốc đựng dung dịch HCl,cân ở vị trí thăng bằng.Tính tỉ lệ a/b

  b) Nếu cho a gam CaCO3 vào cốc đựng dung dịch HCl,cho b gam Na2SO3 vào cốc đựng dung dịch H2SO4,cân vẫn ở vị trí thăng bằng.Tính tỉ lệ a/b

  Biết PTPU xảy ra như sau

  CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 + H2O

  Na2SO3 + H2SO4 ---> Na2SO4 + SO2 + H2O

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh Cách đây 4 năm

  hòa tan hoàn toàn một oxit FexOy bằng H2SO4 đặc,nóng thu được 2,24 lít SO2 ở Đktc,phần dung dịch chứa 40g một muối sắt duy nhất.xác định công thức của oxi sắt(ko dùng cân bằng phản ứng oxi hóa khử)

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 4 năm

  cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dd HCl dư thu dc 4,48 lít H2( dktc) và dung dịch B. Mặt khác, khi hòa tan hết 8gam X trong dd H2SO4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 lít SO2(dktc). Xac định kim loai M

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 năm

  dd A  là dd H2SO4 , dd B là dd NaOH. trộn A và B theo tỉ số VA:VB=3:2, thì dd X có chứa A dư. trung hòa 1 lít X cần 40 g  KOH 28%. trộn A và B theo tỉ số VA:VB=2:3, thì dd Y có chứa B dư .  trung hòa 1 lít Y cần 29,2 g HCL 25%. tính nồng độ mol của A và B

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 5 năm

  Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu, Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 4 năm

  Từ 80 tấn quặng pirit (FeS2) chứa 40% S . Người ta sản xuất được 73,5 tấn H2SO4.

  a) Tính hiệu suất của quá trình sản xuất H2SO4

  b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 50% thu được từ 73,5 tấn H2SO4 trên.

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 4 năm

  heheCác bạn giúp mk nhé

  Cho 8,75g hh gồm ba kim loai sắt kẽm và nhôm hòa tan hoàn toàn trong dd axit sunfuric 0,5M ta thu được 5,6l khí hidro (dktc). Thể tích dung dịch axit cần dùng là bao nhiêu????

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 4 năm

  Hòa tan hoàn toàn a (g) oxit của một Kim loại hóa trị II trong 48g dung dịch H2SO4 lít, nồng độ 6,125% thu được dung dịch chất tan trong đó H2SO4 có nồng độ 0,98%. Mặt khác dùng 2,8 lít CO để khử a (g) oxit trên thành kim loại thu được khí B duy nhất. Nếu lấy 0,896 lít khí B cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 0,8 g kết tủa. tìm giá trị của a và xác định công thức của oxit kim loại đó . Biết các thể tích khí đó cùng đktc

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 4 năm

  Hoà tan hoàn toàn 8,1g một loại a chưa rõ hoá trị. Bằng dung dịch axit sunfuric loãng dư. Sau p.ứ thu đc 10,8 lít khí Hidro( đktc)

  a. Xác định kim loại a

  B. Tính khối lượng muối thu đc theo hai cách khác nhau.

  Mn gửi cả lời giai giúp mình với

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trương Hà Cách đây 5 năm

  Cho 10,8 g Mg và MgCO3 vào H2SO4 dư, thu được V lít khí . Tính V

   

  14/06/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bùi văn vũ vũ Cách đây 5 năm

  cho 7.65 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 (Al chiếm 60% khối lượng)tan hoàn toàn trong dung dịch Y gồm H2SO4 và NaNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa 3 muối trung hòa và m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2).Cho dd BaCl2 dư vào Z đến khi các PƯ xảy ra hoàn toàn ,thu được 93,2gam kết tủa .còn nếu cho Z pư với NaOH thì lượng NaOH pư tối đa là 0,935 mol. giá trị của m gần nhất với giá trị nào ?

  A.2,5       B.3,0        C.1,0        D.1,5

   

   

  03/05/2018 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 5 năm

  Trong bài học về axit sunfuric, hóa học 10 có thí nghiệm cho đồng tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng. Bên cạnh các hiện tượng thông thường như có chất khí thoát ra, chất khí này có thể tẩy màu cánh hoa hồng, dung dịch chuyển sang màu xanh thì có một hiện tượng khó giải thích. Đó là sự thay đổi màu của thanh đồng từ ánh kim màu nâu đỏ chuyển sang màu đen. Tại sao khi cho thanh Cu tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc thì trên bề mặt thanh đồng bị đen lại?

  A.  do sự tạo thành CuS có màu đen       B. do sự tạo thành CuS2 có màu đen

  C. do sự tạo thành CuSO4                      D. do mất lớp electron hóa trị trên bề mặt đồng

  15/03/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh Cách đây 5 năm

  Loại đá có thể… ăn là? mn giúp em vs nhé

  16/03/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trieu Tien Cách đây 5 năm

  Vì sao không nên đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc mà chỉ có thể đổ axit sunfuric đậm đặc vào nước vậy ạ?

  15/03/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Hoàng Trịnh Cách đây 6 năm

  viết phương trình phản ứng trong đó 0.75 mol H2SO4 tham gia phản ứng sinh ra 33.6 lít SO2

  07/11/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON