YOMEDIA

Hỏi đáp về Axit sunfuric - Muối sunfat - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Axit sunfuric - Muối sunfat Axit sunfuric - Muối sunfat các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ANYMIND360

Danh sách hỏi đáp (830 câu):

ZUNIA12
 • Anh Trần Cách đây 5 năm

  từ quặng pirit sắt, nước , không khí

  hãy viết các pt điều chế sắt( III) sunfat 

  ps: các bạn ơi giúp mk với nhé, cảm ơn mọi ng trước nhayeu

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Mai Bảo Khánh Cách đây 5 năm

  Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

  a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

  b) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

   

  13/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Ngọc Cách đây 5 năm

  Hòa tan hoàn toàn 2,44(g) hỗn hợp bột X gồm: FexOy, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng(dư). sau phản ứng thu được 0,504(l) SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 6,6g hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm khối lượng Cu trong X.

  Mình cảm ơn nhiều.

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Lan Cách đây 5 năm

  a) axit sunfuric đặc được dùng để làm khô những khí ẩm , hãy dẫn ra một thí dụ . có những khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc , hãy dẫn ra một thí dụ . Vì sao ?    ;   b) axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than ( được gọi là sự hóa than ) . dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glucozo , saccarozo   ;   c) sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào ?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Hoa Cách đây 5 năm

  Dung dịch X gồm NaHCO3 0,1M và K2CO3 0,2M. DD Y gồm HCL 0,4M và H2SO4 0,3M. Cho từ từ 20ml dd Y vào 60ml dd X,thu dk dd Z và Vml khí CO2. Cho 150ml dd hỗn hợp KOH 0,1M và BaCl2 0,25M vào Z, thu dk m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Gía trị của V và m là:

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai Cách đây 5 năm

  Cho 10g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch H2SOloãng, dư. Lọc lấy phần chất rắn không tan cho vào dung dịch H2SO4đặc, nóng thu được 1,12 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  25/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 năm

  Hòa tan 22,7g hỗn hợp gồm kim loại kiềm A và oxit của nó tan hết vào nước thu được dung dịch B, trung hòa hết 1/5 dung dịch B bằng 50 ml dung dịch axit sunfuric 1M (vừa đủ). Hãy xác định kim loại A?

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu Cách đây 4 năm

  Hỗn hợp A gồm MgCO3 và RCO3 .Cho 12,34g A vào lọ chứa 100ml dung dịch H2SO4 sau phản ứng thu được 1,568 lít CO2,chất rắn B và dung dịch C.Cô cạn dung dịch C thu được 8,4g chất rắn khan.Nung B thu được 1,12 lít CO2 và chất rắn E (các khí đo ở đktc) 
  a.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch H2SO4 
  b.Tính khối lượng B và E 
  c.Nếu cho tỷ số mol của MgCO3 và RCO3 là 5:1,hãy xác định R

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 4 năm

  cho 10g hỗn hợp gồm bạc và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư. sau phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít H2(đktc) .tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên

   

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 4 năm
  2) cho hon hop kim loai gom sat co so mol 0,1 ( mol) va kim loai M hoa tri khong doi tac dung het voi dd h2so4 loag du, sau phan ung thu dc 49,4g hon hop muoi khan va khoi luong dd sau phan ung giam 0,8g. A) lap phuong trinh hoa hoc.xd ten kim loai M, biet ty le so mol fe:M=1:2 B)tinh nong do mol cua cac muoi thu dc sau phan ung khi cho hon hop kim loai phan ung vua du voi dd h2so4 20phan tram
   

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 4 năm

   

  Trộn 200ml dd HCl 2M với 200ml dd H2SO4 2,25M (loãng) được dd A. Biết dd A tác dụng vừa đủ với 19,3g hh Al và Fe thu được V (l) khí hidro (đktc) và dd B. a) Viết các ptpứ xảy ra. b) Tính khối lượng Al và Fe trong hh ban đầu. c) Tính V(l) hidro thu được ở đktc. d) Tính tổng khối lượng muối có trong dd B. 
   
  -Mọi người giải theo phương pháp lớp 9 giùm mình, xin chân thành cảm ơn 
   

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 4 năm
  2) cho hon hop kim loai gom sat co so mol 0,1 ( mol) va kim loai M hoa tri khong doi tac dung het voi dd h2so4 loag du, sau phan ung thu dc 49,4g hon hop muoi khan va khoi luong dd sau phan ung giam 0,8g. A) lap phuong trinh hoa hoc.xd ten kim loai M, biet ty le so mol fe:M=1:2 B)tinh nong do mol cua cac muoi thu dc sau phan ung khi cho hon hop kim loai phan ung vua du voi dd h2so4 20phan tram
   
  ai giúp vs

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 4 năm
  Hòa tan 19,2 (g) KL M trong H2SO4 đặc dư thu đc khí SO2.Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1lít dd NaOH 0,7 M, sau pư đem cô cạn dd thu đc 41,8 g chất rắn 
  Xđ tên KL M

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 4 năm

  hòa tan hoàn toàn 9,1g hỗn hợp Al và cu vào h2so4 đặc nóng thì thu được 5,6l khí so2(đktc)
  - tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 4 năm

  Đề :Hòa tan hoàn toàn 18,4g hỗn hợp Fe và Cu vào H2SO4 đặc nóng thì thu được 8,96 lít khí SO2(đkc)

  a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b. Tính thể tích khí H2(đkc) thoát ra khi cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 Loãng

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh Cách đây 4 năm

  Hòa tan hết m g hh Al và Fe trong lượng dư dd H2SO4 loãng đc 0.4 mol khí còn trong lượng dư NaOH đc 0.3 mol khí .Tính m

  11/12.28/13.7/19.5

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 4 năm

  Cho 1,41g hỗn hợp nhôm magie p.ứ với axit sunfuric loãng dư thu dc 1568 ml khí(đktc)

  a. Viết các PTHH

  b. Tính % theo số mol và theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hảo Cách đây 4 năm

  một hỗn hợp gồm Cu và Ag có khối lượng bằng 1,68g đc hòa tan trong

  29,4 g dd H2SO4 đ-n thu đc dd và khí SO2 .dẫn khí SO2 qua dd Br rồi tiếp tục cho cào Bacl2 dư sau Pư thu đc 2,796g kết tủa trắng

  1.Tìm khối lượng ban đầu của Cu và Ag

  2.tính nồng độ phần trăm H2SO4 ban đầu bt chỉ có 10% oxits pư

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hồng Tiến Cách đây 4 năm

  cho 9,125 g muối hidrocacbonnat pứ hêt với đ h2so4 dư ,thu được dd chứa 7,5 g muối sufat trung hòa . công thức của hidrocacbonnat là

   

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 4 năm

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 4 năm

  chia 78.4(g) hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 thành 2 phần đều nhau:

  phần 1: cho phần 1 tác dụng hết với DD axit HCL dư thu được 77.7(g) hỗn hợp muối khan

  phần 2: phần 2 tác dụng vừa hết với 500ml dd Y gồm HCL và H2SO4(loãng) thu được 83.95(g) hỗn hợp muối khan

  xác định khối lượng của mỗi chất trong X và tính nồng độ mol của dd Y

  ai giải hộ vs

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 4 năm

  Trộn 200ml dd h2so4 ( dd X ) với 300ml dd h2so4 ( dd Y )  thì được dd Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 4,59g Al. Đ X được pha từ dd Y bằng cách cho thêm nước vào dd Y theo tỉ lệ V​​​H2O : V​= 3 : 5. Xác định Ccủa dd X và dd Y.

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 4 năm

  Hòa tan hết 5.6(g) Fe trong dd H2SO4(đặc nóng) thu được dd A . Thêm NaOH dư vào A thu được kết tủa B. nung B trong điều kiên không có khí oxi đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D.còn nung nung B trong điều kiên  có khí oxi đến khối lượng không đổi thu  thu được chát rắn E. biết mE-mD=0.48(g).Tính số mol mỗi chất trong A

  ai giải hộ vs

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ Cách đây 4 năm

  Hòa tan a g một oxit sắt vào H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,24 l SO2 ở đktc và 120 g muối Fe2(SO4)3

  a) Xác định công thức oxit sắt và tính a.

  b) Cho dòng khí CO đi qua a g oxit sắt trên cho đến khi oxit phản ứng hết. Toàn bộ CO2 tạo ra cho 500 ml dd NaOH 2,2 M (D= 1,25g/ml) được dd A. Tính C% của dd A.( hóa 8 )

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoà tan hoàn toàn một kim loại hoá trị II trong 150ml dd h2so4 0.5M thu được dung dịch X chứa 7.2 g muối . Để trung hoà axit dư trong dd X , phải dùng hết 30ml dd NaOH 1M . kim loại do là

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON