GDCD 8 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Học 247 giới thiệu đến các em bài học Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác giúp các em nắm được những kiến thức về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Để làm được điều đó các em cần phải học cách tôn trọng bản thân và người khác, học hỏi những điều đúng đắn, và điều tốt từ người khác. Mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học này. 

Tóm tắt bài

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm

  • Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, tìm hiểu tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc

2. Ý nghĩa

  • Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc .

3. Biểu hiện

  • Luôn nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới
  • Sẵn sàng chia sẽ và tiếp thu những tiến bộ về mọi mặt của các dân tộc trên thế giới
  • Tôn trong, sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc khác trên trên cơ sở tôn trong độc lập dân tộc, chủ quyền và các quyền cơ bản của công dân.

3. Cách rèn luyện

  • Tích cực tham gia và tìm hiểu đời sống nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới.
  • Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, truyền thống dân tộc.

Lời kết

Qua bài học này các em cần hiểu và nắm được khái niệm của tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Nội dung, ý nghĩa của học hỏi các dân tộc khác. Ngoài ra, là học sinh các em cần làm gì để học hỏi và tôn trọng người khác, tôn trọng dân tộc khác.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 8 Bài 8 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 8 để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài tiếp theo: Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Được đề xuất cho bạn