• Câu hỏi:

  Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là

  • A. Lấy cắp của người khác thành của mình
  • B. Bắt chước người khác
  • C. Học hỏi những điều tốt của người khác phát triển thành cái riêng của mình
  • D. Chê bai người khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC