ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 21 SGK GDCD 6

Giải bài 3 tr 21 sách GK GDCD LỚP 6

Em hãy phân tích một hành vi của bản thân đã thể hiện thái độ lịch sự, tế nhị (hoặc thiếu lịch sự, thiếu tế nhị - nếu có)

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Học sinh tự phân tích hành vi của bản thân thể hiện rõ thái độ lịch sự, tế nhị

-- Mod GDCD 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 21 SGK GDCD 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1