GDCD 6 Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Lý thuyếtBT SGK FAQ

Bài học này giúp các em hiểu được thế nào là lịch sự tế nhị, biết rèn luyện cử chỉ, hành vi, sử dụng ngôn ngữ lịch sự, tế nhị. Qua đó giúp các em hình thành những kĩ năng giao tiếp ứng xử thể hiện lịch sự - tế nhị, kĩ năng thể hiện lịch sử khi giao tiếp với người khác. Mời các em cùng theo dõi bài học này. 

Tóm tắt bài

1. Khái niệm 

  • Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với quy định của xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc.
  • Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử, thể hiện là con người hiểu biết, có văn hóa
  • Lịch sự, tế nhị thể hiện ở lời nói và hành vi giao tiếp, biểu hiện ở sự hiểu biết những phép tắc, những qui định của xã hội trong quan hệ người với người, thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và người xung quanh, thể hiện ứng xử thể hiện trình độ văn hóa, đạo đức của mỗi con người. 

2. Biểu hiện

  • Lịch sự, tế nhị thể hiện ở lời ăn tiếng nói, trong hành vi giao tiếp. 
  • Sự hiểu biết những phép tắc, những qui định chung của xã hội trong quan hệ giữa con người với con người và những người xung quanh. 

3. Ý nghĩa

  • Lịch sự, tế nhị thể hiện trình độ văn hóa, đạo đức của con người. 

4. Cách rèn luyện

  • Biết tự kiểm soát bản thân trong giao tiếp, ứng xử.
  • Điều chỉnh việc làm, suy nghĩa của mình phù hợp với chuẩn mực của xã hội.  

 

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được nội dung kiến thức của bài: Khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách rèn luyện của lịch sự, tế nhị.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 6 Bài 9 ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy tham khảo bài học tiếp theo: Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Được đề xuất cho bạn