AMBIENT
UREKA

Bài tập 7 trang 109 SGK GDCD 11

Giải bài 7 tr 109 sách GK GDCD LỚP 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trách nhiệm đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa:

  • Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
  • Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
  • Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.
  • Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 109 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF