YOMEDIA
UREKA

Bài tập 5 trang 95 SGK GDCD 11

Giải bài 5 tr 95 sách GK GDCD LỚP 11

Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

  • Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
  • Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.
  • Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là lao động đã qua đào tạo nghề, lao động nông nghiệp nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.
  • Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 95 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF