GDCD 11 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm


Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh bài: Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm giúp các em tìm hiểu chính sách của Đảng và nhà nước ta về việc giải quyết hai vấn đề nóng hiện nay là dân số và việc làm, về phương hương và mục tiêu mà nhà nước ta đề ra như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này để theo dõi kĩ hơn.

Tóm tắt bài

1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số nước ta

 • Nước ta có qui mô dân số lớn, tốc độ tăng nhanh, kết quả giảm sinh chưa vững chắc, mật độ cao, phân bố chưa hợp lý.
 • Mối quan hệ giữa gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống. 
 • Dân số tăng nhanh
 • Kinh tế, văn hóa kém phát triển, ô nhiễm môi trường
 • Thừa lao động không có việc làm, tệ nạn xã hội tăng nhanh. 
 • Năng xuất lao động thấp → mức sống thấp
 • Bệnh tật nhiều, sức khỏe, thể lực kém.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

 • Mục tiêu: 
  • Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, ổn định qui mô, cơ cấu và phân bố dân số, nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. 
 • Phương hướng: 
  • Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý.
  • Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục
  • Nâng cao sự hiểu biết của người dân.
  • Nhà nước đầu tư đúng mức.

2. Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay

 • Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn.
 • Tình trạng thất nghiệp cao.
 • Thu nhập thấp.
 • Dân số trong độ tuổi lao động tăng cao.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm

 • Mục tiêu
  • Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn
  • Phát triển nguồn nhân lực
  • Mở rộng thị trường lao động
  • Giảm tỉ lệ thất nghiệp
  • Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề
 • Phương hướng
  • Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
  • Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề
  • Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
  • Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn giải quyết việc làm

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm

 • Trách nhiệm của công dân
  • Chấp hành chính sách, pháp luật về dân số
  • Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động
  • Việc động viên mọi người chấp hành, đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số, giải quyết làm
  • Có ý chí vươn lên, định hướng nghề nghiệp, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình

Lời kết

Học xong bài này các em cần nắm được chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm của nhà nước ta như thế nào. Phương hướng và mục tiêu đạt tới là gì. Bên cạnh đó trách nhiệm của mỗi thành viên được đề cập đến như thế nào.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách giải Giải bài tập GDCD 11 Bài 11​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11​ có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy tham khảo bài học tiếp theo: Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Được đề xuất cho bạn