AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 114 SGK GDCD 11

Giải bài 3 tr 114 sách GK GDCD LỚP 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Vì vậy, công dân có trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh.
  • Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.
  • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
  • Chấp hành pháp luật về quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, an ninh quốc gia.
  • Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  • Tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tại nơi cư trú.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 114 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON