AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 118 SGK GDCD 11

Giải bài 1 tr 118 sách GK GDCD LỚP 11

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Vai trò của chính sách đối ngoại: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.
  • Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại: Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 118 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF