YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  C. Mác viết: 'Cái cối xay quay bằng tay đưa lại cho xã hội phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại cho xã hội có nhà tư bản công nghiệp".

  Luận điểm này nhấn mạnh vai trò chủ yếu của yếu tố: 

  • A. Quan hệ sản xuất
  • B. Tư liệu sản xuất
  • C. Công cụ lao động
  • D. Đối tượng lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>