ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 9 SGK Địa lý 8

Giải bài 1 tr 9 sách GK Địa lớp 8

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết:

- Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

- Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó.

Câu 1 SGK Địa lý 8 trang 9

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ba biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu sau đây:

  • U-lan-ba-to(Mông Cổ): Thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.
  • E Ri-át (A-rập-xê-út): thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.
  • Y-an-gun (Mi-an-ma): Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm:

  • U-lan-Ba-to: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 10oC, nhiều tháng dưới 0oC. Lượng mưa trung bình năm 220 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào các tháng 5, 6, 7, 8.
  • E Ri-át: nhiệt độ trung bình năm trên 20oC. Lượng mưa trung bình năm 82 mm. Mưa tập trung vào các tháng 1, 2, 3 nhưng rất ít.
  • Y-an-gun: nhiệt độ trung bình năm cao trên 25oC. Lượng mưa trung bình năm trên 2750 mm. Mưa rất nhiều từ tháng 5 đến tháng 10.

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 9 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON