ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là: 

  • A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it.
  • B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.
  • C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it. 
  • D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it

  Giải thích: Chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it; chủng tộc Ô-xtra-lô-it phân bố rải rác ở một số nơi thuộc Đông Á và Đông Nam Á.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 144303

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1